Procesas

Edukacinių pasakų kūrybos ir leidybos procesas

Temos suradimas
Kadangi kiekvienas projektas yra unikalus, todėl būtina turėti kūrybinę idėją, kuri kaip variklis užvestų visą kūrybos procesą. Kartais idėja tiesiog netikėtai nukrenta iš dangaus, o kartais – jos reikia ilgai ieškoti, analizuojant Jūsų asmenybės ar įmonės veiklą. Tačiau kai nusileidusi idėja neduoda ramybės nei dieną, nei naktį, metas ją pristatyti Jums, t.y. prašytis susitikimo akis į akį.
Galimas ir kitas variantas – Jūs turite nuostabią idėją, tik kankina klausimas: kaip ją realizuoti? Rašykite, skambinkite ir susitiksime.

Idėjos pristatymas ir aptarimas
Į susitikimą mes ateiname ne tuščiomis: parengiame prezentaciją, parodome sėkmės istorijų pavyzdžių. Pokalbio metu pateikiame idėją, o Jums spręsti, tinka ji ar ne? Nebūtina į šį klausimą atsakyti čia ir dabar, su pasiūlymu reikia „permiegoti“ ir, kai rytas už vakarą protingesnis, dar kartą su kolegomis ramiai apsvarstyti. Atsakymo laukiame 3-4 dienas. Jei atsakymas teigiamas, susitinkame antrajam pasimatymui.

Analizė
Niekas kitas, tik Jūs žinote savo verslą geriausiai, todėl jūsų indėlis į kūrybinį procesą itin svarbus. Taigi, susitikimo metu mes užduosime Jums klausimų ir kartu:

 • išsiaiškinsime projekto tikslus ir uždavinius;
 • identifikuosime projekto auditoriją (kokiai žmonių grupei jis skirtas);
 • įvertinsime, ar bus reikalingi papildomi situacijos tyrimai (rinkos tyrimai, kliento elgesio tyrimai, konkurencinės analizės tyrimai ir kt.);
 • aptarsime preliminarų biudžetą – Jūsų finansinę investiciją;
 • sudarysime veiksmų planą ir numatysime darbų etapus.

Sutarties pasirašymas
Aktyvus kūrybinis darbas prasideda abiems pusėms pasirašius sutartį. Joje patvirtinti įsipareigojimai leidžia tikėtis geriausio rezultato. Be abejo, darbų startui reikalingas pasitikėjimas ir skatinimas, todėl Jūsų avansas yra būtinas ir laukiamas – jis motyvuoja neatidėliotinai imtis konkrečių veiksmų.

Kūrybinis procesas

 • Teksto rašymas. „Ledai pajudėjo“ – taip būtų galima pavadinti šį etapą, kuriame teksto autoriaus laukia kūrybinės kančios ir rašymo palaima. Pirmiausia Jums pateikiama siužetinė linija, pagal kurią galima spręsti, kokie bus pagrindiniai herojai ir kaip pasakoje rutuliosis veiksmas. Kartu su pagrindinių veikėjų charakteristikomis pateikiami ir dailininko nupiešti eskizai. Jeigu kūrybinei koncepcijai pritariama, toliau kuriamas baigtinis pasakos tekstas.
 • Iliustracijų piešimas. Patvirtinus pasakos tekstą (po Jūsų pateiktų pastabų-pageidavimų), dailininkas piešia iliustracijas pagal iš anksto suderintą knygos apimtį (puslapių skaičių). Šiame etape yra ypač glaudus teksto autoriaus ir dailininko darbas, kuris, beje, daugumai yra nematomas – tai dviejų asmenų kūrybinės dirbtuvės. Kol iliustracijos yra kuriamos, esamas laikas yra skiriamas smulkiam teksto koregavimui ir redagavimui.

Techninis procesas: apipavidalinimas ir maketavimas
Kai pasakos tekstas galutinai parašytas, suredaguotas ir suderintas, kai iliustracijos yra sukurtos ir patvirtintos, dizaineris dviejų menininkų (teksto autoriaus ir dailininko) kūrybinį darbą „suguldo“ į maketą. Maketas apipavidalinimas, parenkamas tinkamas teksto išdėstymas, šriftas ir kt. Maketas peržiūrimas ir patvirtinamas.

Leidybinis procesas

 • Popierinis variantas – spaustuvės darbas.
  Jeigu sutartyje numatyta išleisti knygą spaustuvėje, maketas yra specialiai parengiamas spaudai ir atiduodamas atspausdinti tiražą (knygos egzempliorių skaičių: galimas nuo vienetinio tiražo iki tūkstantinių tiražų).
 • E-knyga.
  Jeigu sutartyje numatyta parengtą knygą patalpinti virtualioje erdvėje, sukuriamas elektroninės knygos variantas, kuris „apsigyvena“ interneto svetainėse, socialiniuose tinkluose ir kt.
 • Galimi abu variantai: ir spausdintas, ir virtualus.

Knygos platinimas, viešinimas, rezultato įvertinimas

 • Platinimas. Atspausdintas knygos tiražas iš spaustuvės keliauja pas užsakovą į ofisą arba pas distributorių, kuris pasirūpina knygos platinimu (knygynuose, prekybos centruose, renginių metu ir kt.).
 • Viešinimas. Tuo pačiu laikotarpiu pagal sudarytą komunikacijos planą kūrybinis projektas-nauja knyga yra pristatoma plačiajai visuomenei (žiniasklaidai, bendruomenei, klientams, darbuotojams ir t.t.).
 • Vertinimas. Kai didieji darbai nuveikti, projektas galutinai realizuotas, pasirašytas darbų priėmimo-perdavimo aktas ir įvykdytas galutinis atsiskaitymas, verta suorganizuoti pasiektų tikslų ir lūkesčių įvertinimą: pvz., atlikti monitoringą/tyrimą (auditorijos, nuomonės formuotojų atsiliepimai, vertinimai ir kt.), surengti dalykinį susitikimą-aptarimą arba jaukų neformalų vakarą, kuriame kartu pasidžiaugtume projekto sėkme.